:Carnaval Alcampell 2017 Capçalera FB-02
Com cada any, organitzat per l’Ajuntament d’Alcampell, amb la col·laboració de […]

Carnaval 20174

Mitjançant el present anunci es fa públic de clàusules administratives particulars que han de regir l' adjudicació, per procediment obert i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa , diversos criteris d'adjudicació , de la gestió de l'explotació de les piscines municipals de alcampell.

Adjudicació de la gestió de l'explotació de les piscines municipals


Mitjançant el present anunci es fa públic el Decret d’Alcaldia en relació a la resolució del procés selectiu de la contractació de l'Agutzil per la Brigada Municipal.

Descàrregar anunci

Nomenament Agutzil


Durant aquest mes de desembre i com els anys anteriors tindrem una sèrie de sessions de comptes d'Advent.

Us hi esperem!!

Contes d'Advent