Procés d'adjudicació de Contracte d'Arrendament de finques rústiques de l'Ajuntament d'Alcampell


Des de l'Ajuntament posem a disposició de tots els interessats en l'adjudicació d'unes finques rústiques propietat de l'Ajuntament el plec amb tota la informació.