Barra del bar Festes Majors 2015


S'informa a tothom que vulgui portar la barra de les festes Majors d'Alcampell 2015 que estan disponibles les 

Cláusules Económico – Administratives.

 

L'Ajuntament d'Alcampell