Convocatòria Plaça Oficial Ajuntament d'Alcampell


L'Ajuntament d'Alcampell  fica a disposició de tots els interessat les Bases de la Convocatoria d'una Plaça d'Oficial per l'Ajuntament en règim laboral temporal mitjançant un sistema de concurs-oposició y bolsa de treball.

Bases de la Convocatoria