Corporació Municipal

Alcalde President: 

D. Josep Anton Chauvell Larregola (PSOE-Aragón)


Regidors:

 • Sra. Pilar Pena Perat (1r Tinent d’Alcalde) (PSOE-Aragón)
 • Sr. Antonio Llorens Benedet (2n Tinent d’Alcalde) (PSOE-Aragón)
 • Sra. Irene Larrull García (PSOE-Aragón)
 • Sr. Iván Facerías Castarlenas (PSOE-Aragón)
 • Sr. Alfonso López Torres (PAR)
 • Sr. Sergio Buchaca Arcau (PP-Aragón)


Regidories:

 • Urbanisme, Habitatge, Personal, Regim Interior, Desenvolupament i Polígon Industrial – Sr. Josep Anton Chauvell
 • Tresoreria, Economia i Hisenda – Sra. Irene Larrull García
 • Festes, Esports i Joventut – Sr. Iván Facerías Castarlenas
 • Cultura, Educació i Associacions- Sra. Pilar Pena Perat
 • Medi Ambient, Agricultura i Camins- Sr. Antonio Llorens Benedet
 • Cotos-Caça – Sr. Alfonso López Torres