Get Adobe Flash player
Estimats veïns:
 
Comencem avui i ací la quarta legislatura continuada P.S.O.E. Ha estat la voluntad de la majoria d’alcampellans que, amb el 60% dels vots, mos ha tornat a  donar la majoria absoluta. 
Vull agrair , en aquests moments d’emoció continguda, la feina feta per tot l’Equip de Govern municipal i en especial, a dos persones que han estat al meu costat durant aquests últims 12 anys. Gràcies a Mª Dolores Jiménez Amaro la “ Loli “ i a Juan Aurín el “ Peri “. Espero que us vagi  be en aquesta nova etapa allunyats de la primera línia política; pero que em consta que estareu amb naltros i mos ajudareu quan calgui. 
Gràcies tambe als dos regidors que ara s’incorporn al nostre equip, Irene i Ivan , gràcies per haver tingut la valentia de dir que sí a un projecte de i per Alcampell.
Alcampell, la seua gent, això és el què mos mou i el què mos guia . Així ha estat en aquests 12 anys passats i així serà  en el futur d’aquesta nova singladura.
Administrar el be comú no és fácil i, és possible que en algún moment mos haguem pogut equivocar i, sobretot aquest Alcalde que, de vegades ha hagut de prendre decissions arriscades; però tingueu pressent que si s’ha fallat ha estat de manera involuntària, per això us demano disculpes si, en algún moment, no em sabut encertar. 
Al fons de tot, però, tinc el convenciment de la feina ben feta a favor de tots i totes.
Com deiem en el programa electoral, vam saber aprofitar els anys be bonança per tirar endavant els projectes de més envergadura . Ara també tením il·lusió en el futur i mirarem de complir el màxim dels nostres desitjos i compromisos que us explicavem.
Nosaltres i jo mateix com a Alcalde vostre, no anem contra ningú sinó a favor del lloc d’Alcampell en la seua totalitat , sense cap discriminació. Us estem agraïts per haver-nos donat la vostra confiança novament i, estic segur que mos donareu el vostre ajut per tirar endavant  aquest projecte il·lusionant de treballar per a que Alcampell sigui el lloc on hi pugui viure amb dignitat  tots i totes aquells que així ho decideixin .
Novament gàcies i espero continuar sabent estar a l’altura de les circumstàncies, per difícils que aquestes siguin.
 
                      Josep A. Chauvell - Alcalde d’Alcampell

Ya puedes inscribirse en los Campus de Esplús, San Esteban y Alcampell que realizamos este año por primera vez.

En Alcampell podéis conseguirlos en el Ayuntamiento, en el Colegio, en el Estanco, en el Bar Restaurante El Campell y en la Panadería Casa Roseta.

Muchas gracias

 

El passat diumenge van tenir lloc les Eleccions Locals 2015 amb el mateix resultat amb nombre de regidors per a les candidatures que les anteriors eleccions del 2011. Pel que fa al % de vots PSOE puja lleugerament i PP i PAR baixen d'una forma mes significativa.

El PSOE obté 5 regidors i PP i PAR m'aconseguiexen 1 cadascún. La nova candidatura CAMBIAR es va quedar a tant sols 15 vots d'obtenir representació dins del consistori.

+ informació

El próximo domingo día 31 de Mayo de 10 a 20H se va a celebrar el IV Mercado Artesanal de Alcampell.

Organiza: Asociación de Mujeres de Alcampell
Colaboran: Asociación Cultural La Bardisa y Ayuntamiento de Alcampell

Duración:
Celebrado el 29/30 de Junio y 1 de Julio de 2015
De 11:00 a 14:00

Lugar:
Telecentro de Alcampell
C/ La litera s/n - 974 42 09 52

Programa
1. Funcionamiento de las redes sociales más populares (Facebook, Twitter, Linkedin, Tuenti, Myspace…)

2. Creación y gestión de perfiles personales y/o de empresa en dichas

3. Herramientas de uso habitual en redes sociales

Inscripciones:
Telecentro de Alcampell

Plazas limitadas y por orden de inscripción.

 

l'Ajuntament d'Alcampell publica les diferents candidatures que es presenten a les properes eleccions municipals del mes de Maig.

Vistas las bases reguladoras del procedimiento selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de Alcampell, se pone a disposición de todos los interesados la lista de la bolsa de trabajo con el orden de puntuación correspondiente.

 

Contra la presente Resolución, en aplicación del artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

S'apropa Sant Jordi i tornem a tenir aquí el Certamen de Poesia i Relat Curt.

Activitat organitzada per l'Ajuntament i la Biblioteca Municipal d'Alcmapell. Col·labora DPH i Red de Bibliotecas de Aragón.

Bases del Certamen
 
1.- Pueden participar todas las personas vinculadas a Alcampell. 
2.- Los trabajos serán originales e inéditos, no presentados anteriormente en ningún otro concurso
3.- La temática de los trabajos hará referencia a cualquier aspecto relacionado con la zona (historia, costumbres, naturaleza, arte, modalidad lingüística, ...). 
4.- Los trabajos podrán escribirse en castellano y catalán.
  • Benjamín: (Niños que cursen Educación Infantil, 1o y 2o Primaria - hasta 7 años).
  • Primaria: (Niños que cursen 3o, 4o, 5o y 6o Primaria – hasta 11 años). 
  • Dibujo: (tan solo la categoría Benjamín podrá participar en esta modalidad).
  • Prosa-Relato Corto: una extensión máxima de 5 folios en la categoría Primaria, y de 10 folios en 
  • Poesía: una extensión máxima de 50 versos.
7.- Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Municipal por cuadruplicado, escritos a máquina o con letra muy clara, a doble espacio, encabezados por un título y firmados bajo seudónimo, indicando en el sobre la categoría y modalidad en la que se participa. En el interior de este sobre irá otro cerrado en cuyo interior se indicará el nombre, dirección, edad y teléfono del autor/a, categoría en la que se participa y título de la obra; en el exterior de este segundo sobre deberá figurar el seudónimo.Cada participante sólo podrá presentar un trabajo por modalidad.
8.- Se establece un premio para las modalidades de Prosa-Relato Corto y Poesía, en cada una de sus categorías, y un obsequio para cada participante en todas las categorías. El jurado, según su criterio, podrá conceder los accésit que crea convenientes:
  • Categoría Primaria: material literario y de papelería.
  • Categoría Juvenil: 70 € en metálico. 
  • Categoría Adultos: 100 € en metálico.
9.- El plazo de admisión de trabajos finaliza el 7 de abril de 2.015.
10.- El jurado será nombrado por la entidad organizadora y su fallo será inapelable. Podrá declarar los premios desiertos si no se alcanza la participación/calidad deseada.
11.- El fallo del jurado se hará público el día 23 de abril, festividad de San Jorge, coincidiendo con la 
12.- El Ayuntamiento de Alcampell se reserva el derecho de reproducir y publicar las obras presen-
13.- La participación en el Certamen implica la aceptación de las presentes bases. 
 

Visto  que se  ha  expirado  el  plazo  de  presentación  de reclamaciones para  la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de Auxiliar Administrativo para el  Ayuntamiento de Alcampell de la plantilla de personal laboral de esta Corporación.

Presentamos las correspondientes convocatorias.

 

Visto  que se  ha  expirado  el  plazo  de  presentación  de solicitudes  de admisión,  para  la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de Auxiliar Administrativo para el  Ayuntamiento de Alcampell de la plantilla de personal laboral de esta Corporación.

Presentamos el listado de aspirantes admitidos y excluidos

Nuevo Horario Ayuntamiento

Lunes a Jueves: de 9 a 15:30 h

Viernes: 9 a 15h - 17 a 20h

Facebook

Biblioteca Municipal

Mail Alcampell.net

Administració electrónica

Instància/ Llicència d’obres

Lectura comptadors d'Aigua

Per facilitar als usuaris la lectura dels comptadors d'aigua, l'Ajuntament d'Alcampell posa a la seva disposició un servei d'enviament de les dades del comptador per mitjà del web.

Àlbum de fotos

Club de Lectura

Asoc Cultural La Bardisa

Escola Infantil

Consultori

Telf:  974 421911
de 8:15 a 15  y de 17 a 19h 
de lunes a viernes.

Drupal

Sitio elaborado con Drupal, un sistema de gestión de contenido de código abierto