XVII Certamen de Poesia i Relat Curt

0
511
La Biblioteca Pública Municipal juntament amb la Comissió de Cultura de l’Ajuntament d’Alcampell, convoquen el XVII Certamen de Poesia i Relats Curts amb la finalitat de fomentar la lectura i escriptura en el nostre poble. 
 
Bases del Certamen 
 
1.- Poden participar totes les persones vinculades a Alcampell. 
2.– Els treballs seran originals i inèdits, no presentats anteriorment a cap altre concurs o certamen. 
3.- La temàtica dels treballs farà referència a qualsevol aspecte relacionat amb la zona (història, cos
tums, naturalesa, art, modalitat lingüística, …). 
4.- Els treballs podran escriure’s en castellà i en català. 
5.- S’estableixen 5 categories: 
  • Benjamí: (Nens que cursin Educació Infantil, 1º y 2º Primària – fins a 7 ayns). 
  • Primària: (Nens que cursin 3º, 4º, 5º y 6º Primària – fins 11 ayns). 
  • Juvenil: (de 12 a 17 anys). 
  • Adults: (a partir de 18 anys).

6.- Hi haurà tres modalitats: 
  • Dibuix: (tan sol la categoria Benjamí podrà participar en aquesta modalitat). 
  • Prosa-Relat Curt: una extensió màxima de 5 folis en la categoria Primària, i de 10 folis en Juvenil i Adults. 
  • Poesia: una extensió màxima de 50 versos.
7.– Els treballs es presentaran a la Biblioteca Municipal, per quadruplicat, escrits a màquina o amb lletra molt clara, a doble espai, encapçalats per un títol i signats sota pseudònim, indicant en el sobre la categoria i modalitat en què es participa. A l'interior d'aquest sobre anirà un altre tancat on s'inclourà el nom, adreça, edat i telèfon de l’autor/a, categoria en la qual es participa i títol de l’obra; a l’exterior d’aquest segon sobre hi haurà de figurar el pseudònim.Cada participant solament podrà presentar un treball per modalitat. 
8.- S’estableix un premi per a les modalitats de Prosa-Relat Curt i Poesia, en cadascuna de les categories, i un obsequi per a cada participant en totes les categories. El jurat, segons el seu criteri, podrà concedir els accèssits que cregui convenients: 
  • Categoria Primària: material literari i de papereria. 
  • Categoria Juvenil: 70 € en metàl·lic. 
  • Categoria Adults: 100 € en metàl·lic. 
9.- El termini d’admissió de treballs finalitza el 1 d’abril de 2.014 
10.- El jurat serà nomenat per l’entitat organitzadora i la seva decisió serà inapel·lable. Podrà declarar els premis deserts si no s’arriba a la participació/qualitat desitjada. 
11.– La decisió del jurat es farà pública el dia 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, coincidint amb el lliurament dels premis. 
12.– L’Ajuntament d’Alcampell es reserva el dret de reproduir i publicar les obres presentades. 
13.- La participació en el Certamen implica l’acceptació de totes les bases.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here