Corporació Municipal

 

Alcalde President: 

D. Juan Antonio Aurín Sallán (PSOE-Aragón)


Regidors:

  • Sr. Iván Facerías Castarlenas (1n Tinent d’Alcalde) (PSOE-Aragón)
  • Sra. Marta Gaspá Miquelay (2n Tinent d’Alcalde) (PSOE-Aragón)
  • Sr. Víctor Rico Morte (PSOE-Aragón)
  • Sr. Héctor Martí Faro (PP-Aragón)
  • Sra. Ana María Naval Sánchez (PP-Aragón)
  • Sra. María Florinda Del Castillo López (PP-Aragón)


Regidories:

  • Economía i Hisenda, Medi Ambient, Sanitat i Benestar Social– Sr. Juan Antonio Aurín Sallán
  • Urbanisme, Habitatge, Desenvolupament i Sostenibilitat- Sr. Iván Facerías Castarlenas
  • Cultura, Festes i Associacions – Sra. Marta Gaspá Miquelay
  • Joventut, Educació i Esports- Sr. Víctor Rico Morte