Història


“Camp petit”, és el que significa el topònim “el Campell”, del qual la forma castellanitzada és “Alcampell” (nom oficial). Tot i això, Alcampell té una superfície de 5.780 hectàrees i inclou el despoblat de Pelegrinyó. Situat a 499 metres sobre el nivell del mar, pren la influència de tots els vents, els del nord a l’hivern i els del sur a l’estiu.

 

Tot i que els jaciments de Torre Bellet, Tossal de les Cases i l’Era de la Grossa de Piqué testimonien assentaments anteriors als voltants del municipi, l’emplaçament actual obeeix al sistema defensiu establert pels àrabs en aquesta zona.